Ana Sayfa

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK-REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ
ANABİLİM DALI
DUDAK-DAMAK YARIKLARI
KRANİYOMAKSİLLOFASiYAL ŞEKİL BOZUKLUĞU TEDAVİ
UYGULAMA ve  ARAŞTIRMA MERKEZİ

Anne karnında yüzün normal gelişimi herhangi bir etkenden dolayı engellenirse  dudak damak yarıkları deformitesi  oluşur. Bu anomali dudakta tek tarafta küçük bir çentikten burun dudak ve damağı içeren iki taraflı geniş bir yarığa kadar değişen spektrumdadır. Ekibimiz dudaktaki çentikten yüz iskeletini de içeren deformitelerin tüm evrelerini tedavi edebilecek klinik deneyime sahiptir.

Hacettepe Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak dudak-damak yarıkları tedavisinde 50 yılı aşkın zamandır  lider ve bölgedeki en büyük merkezdir. Her yıl  1000 den fazla infant, çocuk ve adelösan, farklı dallarda özelleşmiş uzmanlar tarafından muayene ve tedavi edilirler. Gene her yıl bunların 300-400 kadarı ameliyat edilirler.

Dudak-damak yarıkları tedavisinde, hastanemiz uzmanları kendi alanlarında en iyilerdendir. Onlar dudak ve damak yarıkları, bunlarla birlikte görülen ek anomaliler ve sendromlarla  ilgili ortaya çıkabilecek tüm sorunları tedavi edebilecek bilgidedir  ve asistanları da bu konularda eğitirler.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  uzman ve asistanları, Diş Hekimliği-Ortodonti Anabilim Dalı ve Dil –Konuşma tedavisi, KBB Anabilim Dalı-Odyoloji , Çocuk Psikolojisi Bölümleri  ile birlikte doğuştan olan bu deformitenin tanı ve tedavisinde bir takım oluşturur. Çocukların ihtiyaçlarını belirlemek ve optimal görünüm, konuşma, duyma ve psikososyal gelişimini mümkün olan en erken yaşta sağlayan uygun tedaviyi belirlemek için beraber çalışırlar. Her hafta Pazartesi sabahı “Dudak-Damak Yarıkları Konseyi” bu amaçla gerçekleştirilmektedir.

ERKEN TANI

Bebeğin ilk değerlendirilmesindeki ideal zaman hayatın ilk bir-iki haftası veya daha erken  zamandır. Her geçen gün teknolojideki gelişmeler(yüksek çözünürlüklü USG, genetik testler) prenatal tanıda yeni fırsatlar sunmaktadır. Prenatal danışma, ebeveynlere çocuğun durumunu; tedavi seçeneklerini anlatmaya ve beklentilerini netleştirmeye yardım edebilir.

Çocuğunuzun pediatristi çocuğunuzu Dudak-Damak Yarıkları Merkezine sevkettiğinde; takım başkanı konseyde çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun tedavi planını belirler. Çocuğu gerekiyorsa Pediatri, Beslenme, Kardiyoloji, Genetik, Nöroloji, Psikiatri Bölümlerine gönderir ve onlardan gelen bilgileri toplar. Konforunuz için çocuğunuz merkeze ilk geldiğinde değerlendirilir.

Uzmanlar kapsamlı tanı ve entegre tedavi planını birlikte geliştirirler. Bulgular aile bireylerine ve hastaya açıkça izah edilir.

Tani ve tedavi sürecinde; takim koordinatörü,  siz, çocuğunuz ve dudak-damak yarığı takımı arasında bağlantı görevi sağlar. Koordinatör randevuları ayarlar; sorularınızı cevaplar ve çocuğunuza gösterilecek özeni koordine eder.

İLERİ TEDAVİ

Dudak-damak yarıkları takımı uzmanları hastanın tanı, tedavi ve iyileşmesinde farklı açılardan bakacak eğitimi almıştır. Kraniofasial Yarık Merkezi çeşitli sağlık bakım uzmanları içerir; çünkü problemlere değişik açılardan yaklaşacak farklı özellikli  uzmanlıklara gereksinim vardir.

Odyologlar: İşitme uzmanları işitmeyi değerlendirir  ve kulak-burun-boğaz uzmanları birlikte bu deformitelerle ilişkili işitme güçlükleri ve orta kulak hastalıklarını değerlendirirler. İşitme kaybı medikal olarak doğrulanamadığında; odyologlar, işitme testleri ve diğer yardımcı dinleme aletleriyle çocuğun ihtiyacı olan işitme programlarının planlanması için konsülte edilecek bir durumda olurlar.

Konuşma patologları: Konuşma  ve dil uzmanları konuşma gelişimi açısından cerrahi, ortodontik ve terapötik müdahale için doğru zamanlamalar tespit etmekte yardımcı olurlar. Aynı zamanda çiğneme  ve beslenme uzmanlarına kraniofasial anomalilere sekonder beslenme sorunlarıyla ilgili aileleri bilgilendirmek için yardımcı olurlar.

Diş hekimleri: Pediatrik diş hekimleri bir çok dudak-damak yarıklı hastada önemli dental anomalilerini ortaya çıkartır. Ameliyat öncesi ve sonrası tanı ve tedavi ihtiyaçlarını kontrol ederler.

Ortodontistler: Ortodontistler  cerrahlar ve diğer uzmanlarla birlikte operasyon öncesi ve sonrası uygun diş ve çene yapısının sağlanması için koordinasyon sağlarlar.   Ekibimizin ortodontistleri her alanda bizimle mükemmel bir uyum içinde çalışmaktadır. Nasoalveolar kalıplama adı verilen bir teknik ile ortodontistler hastamızı ameliyata hazırlamaktadır. Bu işlem aynı zamanda hastanın ameliyata hazır hale gelene kadar ki dönemde yarıktan doğan mağduriyetini de minimale indirmektedir.  Ortodontistler aynı zamanda ameliyat sonrasındaki izlemde de önemli rol oynamaktadır.

Prostodontistler: Cerrahi prosedürlerin anatomik  defekti düzeltemediği durumlarda gerekli prostetik aletleri ameliyat öncesi ve sonrası sağlamak amacıyla diş hekimleri  ve ortodontistlerle birlikte çalışırlar.

Genetik uzmanları ve genetik danışmanlar: Genetik danışmanlar aile hikayesini alırlar. Klinik genetik uzmanları medikal hikayeyi tekrar değerlendirir, hastayı muayene eder ve tanıda yardımcı olur. Aynı zamanda ileride hastalığın  tekrarlama riski konusunda aileye  bilgi verirler.

Hemşireler: Klinik hemşireleri pediatrik hemşire eğitmenleri   tarafından     eğitilmiştir. Her çocuğun büyüme ve gelişimini monitörize eder ve tedavinin her aşamasında hekimlere yardımcı olurlar. Hemşireler hastaların bireysel ihtiyaçlarının karşılanması yanında kliniğin hasta sirkülasyonunun düzenlenmesinde de gereklidir. Hemşireler aynı zamanda ameliyat öncesi dönemde  bakımın devamlılığı yanı sıra ameliyat sonrası takibi de sağlarlar.

Plastik, Rekonstüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları: Cerrahlar infantlıktan ergenliğe kadar dudak-damak yarıklı hastaların kemik ve yumuşak doku deformitelerinin düzeltilmesinde uzmanlaşmışlardır. Bu prosedür anatomik fonksiyon ve görünümü optimize eder. Cerrahi prosedürler istenilen en iyi sonucu ve normal gelişimi elde etmek için büyüme ve gelişme çağında planlanırlar. Takımla birlikte  optimize fonksiyon kadar uygun yüz, damak ve gülüş görünümü ve konuşma-işitme için dikkatlice cerrahi plan konusunda çalışırlar.

Kulak-burun-boğaz uzmanları: Dudak-damak yarıklı çocukların obstruktif hava  yolu problemleri, işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, allerjiye bağlı sinüs ve burun hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış KBB uzmanlarıdır. Dudak-damak yarığı takımının diğer elemanlarıyla hastaların uyku, işitme, konuşma ve çiğneme sorunlarıyla da ilgili olarak yakın çalışırlar.

Pediatristler: Takımın pediatristleri tedavi programı boyunca hastaların sağlığını sağlamak ve konjenital anomalili bu çocukların özel ihtiyaçlarını belirlemek üzere eğitimlidirler.

Psikiatristler: Psikiatristler hastanın davranışsal ve emosyonel fonksiyonlarını içeren  psikososyal uyum ve gelişimsel sürecini sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda  aileye gelişimsel ve davranışsal sorunlarla ilgili fikir üretirler.

Sosyal Hizmet Uzmanları: Beklentilerden farklı bir durumla karşılaşıldığında ailelere ve hastalara rehberlik ve sosyal destek sağlarlar.

Aile komitesi: Aile komitesi dudak-damak yarığı anomalisi olan çocukların aileleri arasında  bağlantı ve desteği sağlarlar. Komite, bu özel durumlu çocukların stresi hakkında direk bilgi sahibi olan ve onlara hediyeler veren, dudak-damak yarığı anomalisi olan cocukların ailelerinden oluşur. (Henüz bu komite işlevsellik kazanmamıştır, yakın bir gelecekte çok faydalı işler yapacağı düşünülmektedir).

BAĞLANTILAR

Pediatristler, kadın doğum uzmanları, diğer sağlık uzmanları, aileler ve hastalar dudak-damak yarığı ünitesi ile bağlantı kurabilirler.

Takım koordinatörü ile bağlantı numarası: 0 312 310 98 08,0312 305 17 98

fozgur@hacettepe.edu.tr

figenozgur@gmail.com

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı:  0 312 305 1762

0 312  305 1797

0 312  305 1798

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi   

Samanpazarı, 06100, Ankara-Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Dudak-Damak Yarıkları Ekibi, American Cleft Palate-Craniofacial Association (Amerika Yarık Damak-BaşYüz Anomalileri Derneği) Uluslararası Ekip Listesi'nde yer almaktadır. 

Detaylı bilgi

Duyurular

Konuşma tedavisi açısından Aileler İçin Beslenme Önerileri
Doç.Dr.Maviş Emel Kulak Kayıkcı Dudak Damak Yarıkları Araştırma Merkezi

DDY Hastalarda Emzirme, Beslenme, Biberon, Emzik, Aparey Kullanımı ve Ağız Bakımı
Prof. Dr. Müge Aksu Ortodonti Uzmanı

Dudak-Damak Yarığı Ameliyatı Sonrası Aile Eğitimi
Burcu Acımış Jeminaj Dudak Damak Yarıkları Araştırma Merkezi Eğitim Hemşiresi

11 Mart 2017 cumartesi günü saat 11.00- 15.00 arasında, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Bölüm 41 Dershanesinde "DUDAK DAMAK YARIKLARI ile DOĞAN BEBEKLERDE BESLENME" konulu toplantı gerçekleştirildi. Devamı için tıklayınız...

"Dudak-Damak Yarığı" Tanısı Almış Bebeklerin Ailelerine Beslenme Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Hacettepe Üniversitesi Dudak-Damak Yarığı ve Kraniyomaksillofasiyal Şekil Bozukluğu Tedavi, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sayfamızı 22.Nisan.2014 tarihinden itibaren [ziyaretci sayisi] kişi ziyaret etmiştir.